TOIMITUSEHDOT ILO SAILING

Ilo Sailing toimii kahdella yrityksellä:

Ilo Sailing 3206542-3 toimittaa kurssit Suomessa.

Ilo Sailing Adventures 1604650-5 toimittaa retket ja kurssit ulkomailla sekä yrityspurjehdukset ja charterpurjehdukset Suomessa.

 

Ilmoittautuminen

 • Ilmoittautuminen tapahtuu Ilo Sailingin verkkosivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla asiakas sitoutuu Ilo Sailingin toimitusehtoihin.


Palveluun sisältyy

 • Kurssisisällön mukainen opetus.
 • Veneilyliivit kurssin/retken ajaksi.
 • Pätevä opettaja/veneen päällikkö.
 • Purjehtija- ja saaristopäällikkökurssiin sisältyy kurssikirja.
 • Majoitus veneessä yön yli retkillä.


Palveluun ei sisälly

 • Kuljetukset purjehduksen lähtösatamaan tai paluusatamasta.
 • Ruoka, juoma, polttoaine, kaasu, satamamaksut, mahdolliset saunamaksut, viranomaismaksut. Nämä kulut jaetaan miehistön (ei koske veneen päällikköä) kesken ja ne ovat tyypillisesti 20-30 eur/hlö/vrk. Ulkomailla satamamaksut saattavat olla korkeammat kuin Suomessa.
 • Henkilökohtaisia purjehdusvarusteita, liinavaatteita, pyyhkeitä
 • Asiakkaan tapaturma, matkustaja- ja matkatavaravakuutusta


Tapahtuman peruuttaminen
 

 • Ilo Sailing pidättää oikeuden perua tapahtuman, jos osallistujia on alle tapahtuman yhteydessä ilmoitetun minimimäärän. Peruuttamisesta on ilmoitettava asiakkaalle viimeistään:
  • 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää
  • 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään
  • 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää.
 • Peruuntumistilanteessa pyritään löytämään asiakkaalle korvaava tapahtuma. Jos tapahtumaa ei löydy, palauttaa Ilo Sailing asiakkaalle rahat täysimääräisenä.

 
Veneen vakuutus

 • Kurssiveneet on asianmukaisesti katsastettu ja vakuutettu ko. toimintaan, ja veneen päälliköillä on toiminnassa tarvittavat pätevyydet ja lupakirjat.
 • Jos asiakas toimii veneen päällikkönä, myös asiakasta sitovat viranomaislupia ja pätevyyksiä koskevat vaatimukset, ja hän on tällöin itse vastuussa niiden noudattamisesta ja pätevyyksien voimassaolosta.

 
Vastuuvapaus

 • Veneen päällikkö on vastuussa veneestä ja miehistöstä purjehduksen aikana voimassa olevien merenkulkusäädösten mukaisesti.
 • Suosittelemme asiakkaitamme ottamaan kurssille/retkelle tapaturmavakuutuksen, joka kattaa purjehduksessa/retkellä mahdollisesti aiheutuneen tapaturman. Lisäksi suosittelemme jokaista ottamaan retkipurjehduksille matkustajavakuutuksen, joka korvaa mahdollisesta sairastumisesta aiheutuneen matkan peruutumisen sekä kulut mahdollisesta matkan aikana tapahtuneesta sairastumisesta.
 • Ilo Sailing ei ota vastuuta henkilövahingoista, ja asiakas on purjehduksilla itse vastuussa siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän pystyy turvallisesti osallistumaan kurssille/retkelle.
  • Jos vahinko johtuu veneen päällikön törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta, päällikkö on kuitenkin vahingonkorvausvastuussa siten kuin merenkulkusäädöksissä todetaan.
 • Päälliköllä on oikeus muuttaa alkuperäistä reittisuunnitelmaa lähtö- ja päättymispaikkoineen, jos esimerkiksi sääolot, miehistön rajoitteet tms. sitä edellyttävät.
 • Päälliköllä on oikeus siirtää kurssin/retken ajankohtaa, jos sääolot sitä edellyttävät. Tällainen sääolo voisi olla esimerkiksi ukkonen tai liian kova tuuli.
 • Ilo Sailing ei ota vastuuta siitä, jos retkipurjehduksilla ei voida joka päivä esimerkiksi purjehtia vaan joudutaan viettämään päivä satamassa.
 • Ilo Sailing ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisen esteen (kuten myrsky, venevaurio, veneen päällikön äkillinen sairastuminen) aiheuttamia majoitus-, jatkoyhteys- ja muita vastaavia kuluja.


Asiakkaan velvollisuudet

 • Asiakkaan yksilöimiseksi Ilo Sailing tarvitsee asiakkaan nimen, syntymäajan ja yhteystiedot (sähköposti ja puhelin), joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana. Viestintä tapahtuu ensisijaisesti sähköpostilla ja matkapuhelimelle. Asiakkaalla on velvollisuus seurata ilmoittamansa viestinten (sähköposti, matkapuhelin) saapuneita viestejä ennen matkaa ja sen aikana.
 • Asiakkaalla on velvollisuus tuoda Ilo Sailingin tietoon jo varausvaiheessa mahdollinen avustustarpeensa ja/tai liikunta-, ruokavalio- tai aistirajoitus tai muu sairaus, jolla voi olla vaikutusta matkan järjestelyihin.

 
Muutokset ja painovirheet

 • Ilo Sailing ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä verkkosivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä. Tämä koskee kaikkia hintoja, alennuksia, lähtöpäiviä, venetyyppejä, jne. Kaikki hinnat, aikataulut ja matkaohjelmat sitoumuksetta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

 
MAKSU- JA PERUUTUSEHDOT PORYN AUKTORISOIMILLA KURSSEILLA (johdatus purjehdukseen, purjehtijakurssi, purjehtijakurssi jatko, saaristopäällikkökurssi)

 • Enintään 4 vuorokautta yhtäjaksoisesti kestävät poryn auktorisoimat kurssit eivät ole KKV:n linjauksen (01/2007) mukaan matkapaketteja.


Maksu- ja peruutusehdot

 • Toimistomaksu 70 euroa erääntyy maksettavaksi heti. Toimistomaksun maksaminen kirjaa oppilaan kurssille. Jos toimistomaksua ei makseta, kurssipaikka raukeaa.
 • Kurssimaksu vähennettynä toimistomaksulla erääntyy maksettavaksi 30 päivää ennen kurssin alkamista.
 • Peruuttaminen vähintään 30 vrk ennen kurssin alkua: Kurssimaksu hyvitetään kokonaisuudessaan vähennettynä 70 euron toimistokululla ja 20 euron kirjamaksulla, jos kurssikirja on ehditty jo toimittaa.
 • Peruuttaminen vähintään 14 vrk ennen kurssin alkua: Kurssimaksusta hyvitetään 50 %, hyvityksestä vähennetään 70 euron toimistokulu ja 20 euron kirjamaksu, jos kirja on ehditty jo toimittaa.
 • Peruuttaminen ennen 14 vrk ennen kurssin alkua: Kurssimaksua ei hyvitetä.
 • Mikäli koko kurssi peruuntuu esimerkiksi venerikon tai kouluttajan sairastumisen vuoksi, palautetaan koko kurssimaksu. Ensisijaisesti pyritään kuitenkin hankkimaan korvaava vene ja kouluttaja tai kalenteroidaan kurssi uudelleen kurssilaisille sopivaan ajankohtaan.

 
MAKSU- JA PERUUTUSEHDOT ULKOMAAN PURJEHDUKSILLA JA KOTIMAAN YLI 24 H RETKIPURJEHDUKSILLA (ei koske retkipurjehduksella suoritettavaa purjehtijakurssia, purjehtijakurssi jatkoa tai saaristopäällikkökurssia)

 • Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen 28.11.2018 hyväksymiä Yleisiä matkapakettiehtoja (YME) lisättynä alla olevilla erityisehdoilla.


Matkan maksaminen

 • Lasku lähetetään sähköpostilla matkan toisena päivänä ja se erääntyy maksettavaksi heti.
 • Varaudu esittämään kuitti maksupäivänä matkalla.
 • Ilo Sailing ei kuulu kilpailu- ja kuluttajaviraston matkapakettilain mukaisen vakuusrekisteriin, minkä vuoksi matka veloitetaan vasta matkan alettua eikä ennen matkaa.
 • Asiakkaan peruuttaessa matkan, Ilo Sailing laskuttaa alla olevan mukaiset maksut heti peruutusilmoituksen saatuaan.


Peruutusehdot

 • Peruutus viimeistään 45 vrk ennen matkaa: Veloitetaan toimistomaksu (100 €/henkilö).
 • Peruutus myöhemmin kuin 45 vuorokautta ennen matkaa, mutta viimeistään 21vrk ennen matkaa veloitetaan toimistomaksu (100 €/henkilö).
 • Peruutus myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen matkaa, mutta viimeistään 7vrk aikaisemmin ennen matkaa veloitetaan matkan hinnasta 50 %.
 • Peruutus myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen matkaa, mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkaa, veloitetaan hinnasta matkan hinnasta 75 %.
 • Peruutus myöhemmin kuin 3 vuorokautta ennen matkaa, matkan hinnasta veloitetaan 100 %.
 • Jos matkaa ei peruuteta, mutta matkustaja ei saavu lähtöpaikalle, veloitetaan matkasta 100 %.

HUOM! Kaikissa peruutustapauksissa pidätämme oikeuden veloittaa Ilo Sailingille aiheutuneet kolmansille osapuolille maksettavat todelliset kulut esim. veneen vuokraus.

Ilo Sailing purjehduskurssi

info@ilosailing.fi  /   p. 044 0787 854, 044 533 6469   /   Y-tunnus 3206542-3

Purjehduksen opettajat